Teambuilding

“Samenkomen is een begin; samen blijven is vooruitgang; samenwerken is succes.”   Henry Ford

Teambuilding helpt om op een leuke en ontspannen manier het bewustzijn (in denken en gedrag) van het team te vergroten.

Het team komt in zijn denken en handelen in beweging of ontwikkeling en gaat als geheel effectiever functioneren!

Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan:
 • Onderlinge communicatie & samenwerking

 • Nemen van leiderschap

 • Bewustwording eigen gedrag én gedrag van teamleden

 • Assertiviteit

 • Nemen van besluiten

 • Resultaatgericht werken

 • Kennismaking, bijvoorbeeld bij nieuw gevormde teams na reorganisatie of elkaar op een andere manier beter leren kennen

 • Duidelijkheid krijgen in ieders rol en positie in het team

 • Veiligheid & vertrouwen


Teambuilding met paarden

Teambuilding met paarden is een effectieve en ervaringsgerichte methode om bewust te worden van de verschillende denk- en gedragspatronen in een team!

Het team leert om effectief samen te werken door het gezamenlijk uitvoeren van diverse activiteiten met het paard. Het paard geeft feedback zonder oordelen waardoor (vaak onbewuste) patronen in denken en gedrag zichtbaar kunnen worden en, indien gewenst, veranderd/aangepast kunnen worden om gewenste doelen te kunnen bereiken. Teamleden kunnen hun eigen rol of gewenste rol in een team onder de loep nemen en experimenteren met nieuw gedrag.

Teambuilding met paarden gebeurt in een veilige en prettige sfeer die teamleden stimuleert open met elkaar in gesprek te gaan, meningen te uiten, feedback te geven en samen keuzes en afspraken te maken voor toekomstige actie. Lees hier meer over Equine Assisted Coaching en waarom met paarden.

Voor wie

Teams die hun samenwerking ervarings- en oplossingsgericht willen onderzoeken en duurzaam verbeteren vanuit wederzijds respect en vertrouwen.

Te denken valt aan thema´s als leiderschap, kennismaking, communicatie en samenwerking. Voor organisaties, verenigingen, sportteams, vriendinnen/vriendenclub.

Bij een teamdag met paarden hanteer ik een max. van 10 personen

Programma

Een voorbeeldprogramma voor Teambuilding met paarden kan zijn:

 • Kennismaking
 • Uitleg wat maakt dat paarden zo geschikt zijn als co-coach, hoe paarden communiceren en waarom coaching met behulp van paarden zo effectief is
 • Inventarisatie van mogelijke vragen die op dat moment in het team dan wel bij de teamleden spelen.
 • Afhankelijk van de vraag of vragen gaat het team als groep een opdracht met het paard uitvoeren. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld in groepjes van 3 opdrachten met het paard uit te voeren.
 • Deelnemers krijgen opdrachten waarbij het in grote lijnen gaat om contact maken, leiden, volgen, samenwerken en afscheid nemen. Het paard geeft een directe spiegeling op de deelnemer.
 • Terugblik, reflectie en hoe nu verder. De bewustwording van de deelnemers leidt tot inzichten, die zeer verhelderend zijn voor zowel de persoon als het team. Aan het einde van de sessie wordt besproken hoe het team verder kan met de inzichten die zijn opgedaan tijdens deze teamsessie.

Gedurende een dagdeel of een dag wordt gewerkt met het hele team aan thema´s die door het team zijn aangegeven. Werken aan het versterken van het team door te weten wat ieders persoonlijk sterke eigenschappen en nog te ontwikkelen punten zijn en die van het team. Op deze wijze kan het team als geheel worden versterkt.

 

Duur

Een halve dag of een dag

Tarieven

De tarieven zijn onder andere afhankelijk van vraag en behoefte, aantal deelnemers, wel/geen lunch en locatie. Neem vrijblijvend contact met me op voor vragen, de mogelijkheden, een kennismakingsgesprek of een offerte.

 


MBTI Teamworkshop

Een leuke en effectieve manier om met teambuilding aan de slag te gaan is gebruik maken van de Myers-Briggs Type Indicator! De Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) is wereldwijd erkend als een zeer krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor persoonlijke ontwikkeling en meer zelfinzicht.

De MBTI beschrijft op een positieve en constructieve manier verschillen tussen mensen en is hiermee een van de meest populaire persoonlijkheidsinstrumenten ter wereld. 

Je gaat je voorkeuren ontdekken (en van die van de ander) op het gebied van:

In een MBTI Teamworkshop (groepsfeedback) achterhaal je in de groep zelf jouw MBTI type. De uitleg en toelichting over de verschillende types vinden in de groep plaats.

De meerwaarde van het bespreken van de MBTI in een groep is onder meer het gesprek en onderzoek door middel van interactieve oefeningen tussen de deelnemers met de verschillende types onderling.

WAAR HAAL JE JE ENERGIE VANDAAN?

EXTRAVERSION - INTROVERSION

AAN WELK SOORT INFORMATIE BESTEED JE AANDACHT?

  SENSING - INTUITION

VOLGENS WELK PROCES NEEM JE BESLISSINGEN?

THINKING - FEELING

HOE GA JE HET LIEFST OM MET DE WERELD OM JE HEEN?

    JUDGING - PERCEIVING

De MBTI helpt om:

 • Meer over jezelf te weten te komen en te begrijpen hoe je past binnen een raamwerk dat op een positieve en constructieve wijze persoonlijkheidsverschillen beschrijft.
 • Belangrijke verschillen tussen mensen te waarderen en inzicht te krijgen in hoe de verschillende typen complementair kunnen samenwerken.

Specifiek voor teams is de MBTI toepasbaar bij:

 • Het waarderen van verschillen
 • Vergroten zelfbewustzijn, zelfkennis en zelfacceptatie bij individuen en teams
 • Het verbeteren van werkrelaties.
 • Het verbeteren van communicatie.
 • Het ontwikkelen van uw stijl van leidinggeven
 • Het verbeteren van probleemoplossingsstrategieën
 • Het begeleiden en ondersteunen van veranderingsprocessen
 • Het begrijpen hoe mensen reageren op stress.

Voor wie

Teams die hun samenwerking en effectiviteit willen onderzoeken en duurzaam verbeteren vanuit wederzijds respect en vertrouwen.

Programma

 • Toelichting Myers-Briggs Type Indicator en de achtergrond van dit persoonlijkheidsinstrument
 • Aan de hand van diverse oefeningen, vragen en cases gaat elke deelnemer voor zichzelf een inschatting maken van zijn of haar persoonlijkheidstype, de deelnemer zelf kent zichzelf immers het beste.
 • Na de zelfinschatting wordt aan elke deelnemer een rapport uitgereikt met het gerapporteerde type, opgesteld op basis van de ingevulde antwoorden uit de vragenlijst. Dit gerapporteerde type kan overeenkomen met de zelfinschatting, maar dat hoeft niet.
 • Uiteindelijk bepaalt elke deelnemer zelf welk type het best bij hem of haar past, dit noemen we dan ook ´het best passende´type.
 • Bekendheid met de mogelijkheden van de MBTI, specifiek gericht op de eigen organisatie
 • Eerste aanzet om MBTI onderdeel te maken van een team of organisatie

Voorafgaand aan de teamworkshop vullen alle deelnemers online de MBTI vragenlijst in. Tijdens de workshop ontvangen de deelnemers een uitgebreide rapportage van hun MBTI type.

Duur

Een dagdeel of een dag

Resultaat

De deelnemers verkrijgen inzicht in hun eigen persoonlijkheidsvoorkeuren en die van anderen. Het vergroot de bekendheid met het MBTI instrument en creëert bewustwording over de mogelijkheden om dit binnen de organisatie effectief te gebruiken.

 • Begrip en waardering voor de onderlinge verschillen tussen de teamleden
 • Inzicht in de sterktes en zwaktes van het team en op basis daarvan een actieplan
 • De kwaliteiten van alle teamleden worden zichtbaar gemaakt en er wordt geleerd hoe deze kwaliteiten elkaar versterken
 • Inzicht in hoe de verschillende typen omgaan met verandering en hoe dit effectief te beïnvloeden
 • Het team heeft inzicht in het besluitvormingsproces en de daarbij behorende valkuilen waardoor de kwaliteit van de beslissingen verbetert
 • Inzicht in elkaars communicatiestijl waardoor er effectiever gecommuniceerd wordt binnen het team
 • Optimale verdeling van de essentiële teamrollen voor een succesvol functionerend team
 • Sterke kanten van de teamleden worden (h)erkend zodat elk teamlid optimaal en met meer plezier functioneert binnen het team
 • Mogelijke conflictsituaties vooraf herkennen en voorkomen
 • Effectievere besluitvorming

 

'Een van de meest effectieve en blijvend werkzame instrumenten voor het opbouwen van vertrouwen binnen een team zijn profielen van gedragsvoorkeuren en persoonlijkheidstypen. Deze bevorderen het afbreken van barrières doordat mensen in staat worden gesteld elkaar beter te begrijpen en met elkaar mee te voelen. Het beste instrument naar mijn mening is de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).'        Patrick Lencioni 'De vijf frustraties van teamwork' 

 

Tarieven

De tarieven zijn onder andere afhankelijk van vraag en behoefte, aantal deelnemers, wel/geen lunch en locatie.

Neem vrijblijvend contact met me op voor vragen, de mogelijkheden, een kennismakingsgesprek of een offerte.

Contactgegevens

Sylvia Baars                          Loopbaanbegeleiding & Coaching
Inzicht met hulp van paarden  Houweningestraat 50 3312 PM Dordrecht
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel.: 06-18290689
KvK: 5785350

Noloc: 4128
Sylvia Baars is aangesloten bij VIV en 
RBCZ en in het bezit van AGB codes.

   

         

   

 

  


Copyrights © Sylvia Baars. Alle rechten voorbehouden.