Afspraak maken?

Registraties voor het gratis Ontwikkeladvies gesubsidieerd door de overheid zijn helaas niet meer mogelijk. Alle 55.000 beschikbare plaatsen waren binnen 24 uur vergeven. Heb je toch nog interesse meld je dan toch aan, mogelijk komen er in 2022 extra trajecten beschikbaar...vermeld dan in het onderwerp van het contactformulier 'Gratis Ontwikkeladvies'. Ik zet je dan op de wachtlijst. 

Wil je een afspraak maken voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op via telefoonnummer 06-18290689 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit gesprek vindt telefonisch of online via beeldbellen plaats en duurt ongeveer 30 minuten.

Tijdens coachsessies ben ik telefonisch niet bereikbaar, ik wil je dan vriendelijk verzoeken om een bericht in te spreken dan bel ik je zo spoedig mogelijk terug.

De praktijkruimte bevindt zich op de 1e verdieping, er is geen lift aanwezig. Indien dit een probleem voor je is neem dan alstublieft contact met mij op.  

Corona protocol

Gelukkig mogen we weer aan de slag en mag ik je weer ontvangen! Omdat het Coronavirus nog steeds actief is volg ik de richtlijnen van het RIVM en de voorwaarden van de beroepsorganisaties om veilig te kunnen werken. Dat houdt in dat we extra hygiëne maatregelen treffen en voorzorgsmaatregelen:

Maatregelen voor, tijdens en na afspraak:
• We groeten elkaar zonder aanraken, we schudden geen handen;
• Bij aankomst desinfecteer ik je handen met desinfectie spray;
• We houden 1,5 m afstand tot elkaar zoveel als mogelijk;
• Ik plan ruim de tijd tussen de afspraken in, zodat je geen andere cliënten treft. Kom zoveel mogelijk alleen indien mogelijk;
• Indien mogelijk werken we (ook) buiten;
• Aangezien ik geen wachtruimte heb het verzoek om op tijd te komen, niet te vroeg (wacht dan alstublieft buiten of in je auto), kom ook niet te laat;                                        
• Ga voor je komst naar de praktijk thuis naar het toilet. Het toilet op de praktijk wordt bij voorkeur niet gebruikt en is enkel voor noodgevallen. Het toilet wordt voor en na elk gebruik schoongemaakt en gedesinfecteerd;
• Neem zo min mogelijk spullen mee en stop je spullen die noodzakelijk zijn, weg in je tas of jaszak;
• Voor en na de sessie was ik mijn handen met desinfecterende zeep;
• Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en armleuningen van de stoelen
schoongemaakt en wordt de spreekkamer gelucht. Raak alstublieft zo min mogelijk aan in de praktijk;
• Indien je je angstig voelt om te komen, dan is een video-consult ook mogelijk; 
• Niezen of hoesten doe je in een papieren zakdoekje, dat je meteen wegwerpt in een prullenbak. Als dat niet mogelijk is, dan niezen of hoesten in je ellenboog;
• Na niezen of hoesten en toiletbezoek handen wassen met zeep of desinfectiegel.

Afspraakprotocol
Cliënten met een verhoogd risico op Covid-19 mag ik niet ontvangen. Je kunt zodra je 24 uur klachtenvrij bent weer langskomen voor een afspraak. Om te kunnen concluderen of je een verhoogd risico op Covid-19 hebt, dien je de volgende vragen te beantwoorden ten tijde van het maken van een afspraak. Indien je één van onderstaande vragen met ‘ja’ kan beantwoorden mag ik je niet ontvangen. Je kunt dan ook geen face-to-face afspraak maken. Heb je last van:
• (neus)verkoudheid?
• hoesten?
• kuchen of niezen?
• loopneus?
• keelpijn?
• verhoging (= tot 38 graden) of koorts?
• kortademigheid?
• hoofdpijn?
• branderige ogen?
• reuk- en/of smaakverlies?
• moeheid?
• ziek voelen en/of diarree?
• Heb je recent contact gehad met bewezen covid-19 patiënten?
• Heb je zelf Covid-19 doorgemaakt en ben je minder dan 24 uur klachtenvrij?
• Heeft iemand uit je huishouden één van bovenstaande symptomen?
• Woon je in een instelling of verpleeghuis?
Daarnaast dien je deze vragen nogmaals de dag vóór de afspraak te beantwoorden. Indien je één van bovenstaande vragen op dat moment met ‘ja’ kan beantwoorden mag ik je niet ontvangen, annuleer dan (kosteloos) je afspraak. Dit in het belang om verdere verspreiding te voorkomen. Wanneer dat weer mogelijk is maken we een nieuwe afspraak. 
Ik ontvang geen cliënten als ik zelf symptomen heb van Corona.

Disclaimer
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit risico.

Bereikbaarheid

De praktijk is goed bereikbaar zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid voor de deur.

Het station Dordrecht Centraal is op 10 min. loopafstand. Bushalte Dordrecht, Eemsteynplein is op 4 min. loopafstand. Vanaf station Dordrecht Centraal neem je QBuzz Stadsbuzz 2, richting Dubbeldam via Leerpark. Bij bushalte Eemsteynplein (na 2 min.) stap je uit en is het nog 4 min. lopen.                                         

Beroepsverenigingen

VIV, Vereniging Integrale Vitaliteitkunde

De VIV is sinds 1999 dé beroepsvereniging voor professionele therapeuten die holistische werkmethodieken gebruiken. Onder holistische geneeskunde/geneeswijzen verstaan wij een geïntegreerde aanpak, waarbij aandacht is voor zowel de fysieke, emotionele, mentale en spirituele kant van het leven.Wij hebben een brede groep van vitaliteitsprofessionals als leden. Behandelaars die werken volgens methodieken als natuurgeneeswijzen, psychosociale geestelijke begeleiding, lichaamsgerichte therapieën of homeopathie. De VIV ziet het als haar taak de belangen van haar leden in alle aspecten te behartigen. Meer informatie

Klacht- en tuchtcommissie.
Heb je een klacht en komen wij er samen niet uit, dan kun je terecht bij beroepsvereniging VIV, Vereniging Integrale Vitaliteitskunde, waarbij ik ben aangesloten onder registratienr. 1907993. Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) beschik ik ook over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Reglement geschillencommissie complementaire behandelvormen behorende bij de geschillencommissie, wkkgz-procedurehet klachtproces en het klachtformulier

Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen. Ik ben op de hoogte van Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Als er signalen zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling wordt er gehandeld conform de stappen van de meldcode huiselijk geweld:

Stap 1 In kaart brengen van signalen
Stap 2 Collegiale Consultatie
Stap 3 Gesprek met cliënt / betrokkenen
Stap 4 Wegen van aard en ernst van huiselijk geweld en/of kindermishandeling
(Het wegen wordt gedaan door beroepskracht en/of aandachtsfunctionaris al dan niet in overleg met Veilig Thuis)
Stap 5 Beslissen aan de hand van het afwegingskader

Noloc, Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs en Outplacementconsulenten

Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches en verbindt vakgenoten in hun professionele ontwikkeling. De vereniging telt circa 3.000 leden. Zij draagt bij aan toekomstgerichte beleidsvorming daar waar mensen, werk en organisaties centraal staan. Zij werkt daarbij nauw samen met onder andere de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Net als met het UWV, SBB, gemeenten, OVAL, CMI, kennisorganisaties en overige partijen die de transformatie op het gebied loopbanen in ontwikkeling vormgeven.
Noloc-erkende loopbaanprofessionals en jobcoaches voeren een kwaliteitskeurmerk, zijn opgenomen in een beroepsregister, en dragen daarmee bij aan een hoogstaand niveau van loopbaandienstverlening. Meer informatie 

KREAC, Kwaliteitsregister voor de equine assisted coach

KREAC is een register van coaches en therapeuten die de erkende, NOBCO/EMCC geaccrediteerde opleiding equine assisted coach aan educatief centrum Keulseweg met succes hebben afgerond en van het coachen met behulp van paarden hun beroep hebben gemaakt.

Het doel van KREAC is professionaliteit, transparantie en kwaliteitsbewaking te bevorderen en het vak equine assisted coach te professionaliseren. De in KREAC geregistreerde coach conformeert zich aan de beroepscode, bestaande uit een ethische code en een beroepsprofiel en geeft daarmee aan professioneel en integer te willen werken. 

De in KREAC geregistreerde coach is aangesloten bij een erkende Wkkgz-geschillencommissie., heeft een goede beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, afgestemd op het werken met paarden en investeert in doorgaande professionalisering van zichzelf en het vak door middel van regelmatige deelname aan intervisie, deskundigheidsbevorderende activiteiten en een driejaarlijkse certificatie-update. 

Contactgegevens

Sylvia Baars                          Loopbaanbegeleiding & Coaching
Inzicht met hulp van paarden  Houweningestraat 50 3312 PM Dordrecht
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel.: 06-18290689
KvK: 5785350

Noloc: 4128
Sylvia Baars is aangesloten bij VIV en 
RBCZ en in het bezit van AGB codes.

   

         

   

 

  


Copyrights © Sylvia Baars. Alle rechten voorbehouden.